NEUCA - raport CSR Raport społecznej
odpowiedzialności biznesu NEUCA
za lata 2013-2014
Należymy do

"Odpowiedzialność za jutro jest w naszych rękach. Żyjąc dobrze dziś, zapewniamy sobie dobre jutro"
Eknath Easwaran

Działamy w sposób społecznie odpowiedzialny, poszukując zrównoważonego rozwoju zgodnie z celami biznesowymi, ale także dobrem społecznym i poszanowaniem środowiska.

Szczególną wagę przykładamy do zdrowia społecznego, traktując je jako wartość najwyższą. Zajmując się na co dzień tematyką zdrowotną jesteśmy szczególnie wrażliwi na te kwestie i doskonale rozumiemy potrzebę zaangażowania w szeroko rozumianą ochronę zdrowia.

Czytaj więcej

SPOŁECZEŃSTWO

Aktywna budowa kultury zdrowia w Polsce

Czytaj więcej

PRACOWNICY

Priorytety i cele polityki personalnej NEUCA

Czytaj więcej

ŚRODOWISKO FARMACEUTYCZNE

Lepsza przyszłość dla niezależnych aptek

Czytaj więcej

TROSKA O ŚRODOWISKO

Zapobieganie negatywnym skutkom dla środowiska

Czytaj więcej

STRATEGIA CSR

Wyciąg ze
Strategii CSR NEUCA

Czytaj więcej

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.