Należymy do

"Odpowiedzialność za jutro jest w naszych rękach. Żyjąc dobrze dziś, zapewniamy sobie dobre jutro"
Eknath Easwaran

Zużycie energii

Wyżej przywołana polityka środowiskowa stanowi o kierowaniu się w toku działań czynnościami zmierzającymi do ochrony zasobów naturalnych poprzez ograniczenie zużycia m.in. energii elektrycznej.

W roku 2013 w Grupie NEUCA przeprowadzony został audyt energetyczny, podczas którego dokonano weryfikacji mocy umownych, zużycia energii biernej i czynnej, stosowanych taryf w rozliczeniach. W wyniku podjętych działań dokonano montażu kondensatorów energii biernej w obiektach, gdzie pojawiały się takie koszty, dostosowano moce zamówione do obowiązujących zapotrzebowań energetycznych w obiektach, a także zmieniono sprzedawcę energii, ograniczając koszty zakupu medium.

Energia elektryczna dostarczana jest do obiektów GK NEUCA na podstawie bezpośrednio zawartych umów z dystrybutorami lub gwarantowana jest przez właściciela obiektu w ramach zawartej umowy najmu.

Dla obiektów bezpośrednio rozliczanych, tudzież refakturowanych przez właścicieli (z wyjątkim obiektów, dla których opłaty za energię zawarte są w ramach opłat ryczałtowych) prowadzony jest monitoring zużycia mediów. W roku 2014 zużycie energii kształtowało się na poziomie 15414,52 MWh.

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.