Należymy do

"Odpowiedzialność za jutro jest w naszych rękach. Żyjąc dobrze dziś, zapewniamy sobie dobre jutro"
Eknath Easwaran

Wyniki

W 2014 roku Grupa NEUCA zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 13% przy wzroście rynku hurtu aptecznego o 5%. Wyższy wzrost przychodów Grupy w stosunku do wzrostu rynku spowodowany był m.in. przejęciem w kwietniu 2014 roku spółek z Grupy ACP Pharma. Łączny udział spółek z Grupy NEUCA w krajowym rynku hurtu aptecznego wyniósł na koniec 2014 roku 30,1%.

Tabela 2. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej NEUCA SA.

Nazwa wskaźnika 2012 2013 2014
Przychody ze sprzedaży 5 687 431 5 795 092 6 568 700
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 94 273 102 455 76 613
Zysk (strata) brutto 81 310 104 533 78 688
Zysk (strata) netto 65 383 85 342 93 357
Aktywa razem 1 871 740 1 917 666 2 569 574
Zobowiązania 1 529 528 1 507 010 2 102 153
Zobowiązania długoterminowe 88 351 74 396 170 096
Zobowiązania krótkoterminowe 1 441 177 1 432 614 1 932 057
Kapitał własny 342 212 410 656 467 421
Kapitał zakładowy 4 547 963 4 513 000 4 554 000

Szczegółowe wyniki finansowe

Zobacz szczegółowe dane na stronie NEUCA SA

Czytaj więcej

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.