Należymy do

"Odpowiedzialność za jutro jest w naszych rękach. Żyjąc dobrze dziś, zapewniamy sobie dobre jutro"
Eknath Easwaran

Strategia i cele polityki personalnej

Pracownicy Grupy NEUCA są filarem, na którym opiera się rozwój organizacji. Konsekwentnie dążymy do zwiększania ich zaangażowania. Jesteśmy przekonani, że właśnie dzięki nim – ich talentom, doświadczeniu i zaangażowaniu – będziemy w stanie zrealizować ambitne cele biznesowe i zapewnić organizacji trwały wzrost. We wszelkich działaniach kierujemy się zasadą partnerstwa dwóch stron – firmy i ludzi. Osiągamy korzyści biznesowe zachowując się uczciwie wobec pracowników.

Pracownicy

  • Cenimy indywidualność naszych pracowników.
  • Tworzymy dla nich wyjątkowe miejsca pracy, aby mogli nieustannie rozwijać swoje kompetencje, poszerzając wiedzę i nabywając nowe doświadczenia.
  • Proponujemy pracownikom przyjęcie odpowiednich ról w organizacji, gdzie na bazie swoich talentów, kompetencji i aspiracji będą skutecznie realizować postawione przed nimi cele. Pozostawimy im przestrzeń i swobodę do działania.
  • Tworzymy dla pracowników środowisko zdrowej rywalizacji, doceniając ich oraz inwestując w najlepszych i nieprzeciętnych.
  • Chcemy, aby każdy skupiał się na oczekiwanym rezultacie swojej pracy oraz był odpowiedzialny za rozwój własnych kompetencji.
  • Oczekujemy od każdego znajomości strategii oraz rozumienia istoty swojej roli w organizacji.

Menedżerowie

  • Od menedżerów oczekujemy więcej.
  • Nasza kadra zarządzająca jest wzorem dla pracowników.
  • Obowiązkiem każdego menedżera jest wspieranie pracownika i troszczenie się o niego.
  • Menedżerowie, realizując strategię biznesową, odpowiedzialni są za optymalne wykorzystanie talentów i potencjału swoich pracowników. To podstawa efektu synergii zasobów ludzkich, zgodnie z którym wynik współdziałania zespołów (pracowników o różnorodnych talentach i kompetencjach) jest większy niż suma wysiłków poszczególnych jego członków.

Szczegółowe warunki zatrudnienia pracowników w NEUCA regulują zapisy zawarte w Regulaminach Pracy i Regulaminach Wynagrodzeń, a także Polityce świadczeń i wynagrodzeń.

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.