Należymy do

"Odpowiedzialność za jutro jest w naszych rękach. Żyjąc dobrze dziś, zapewniamy sobie dobre jutro"
Eknath Easwaran

Strategia CSR

Definicja CSR NEUCA: NEUCA przyjmuje, że CSR to działania firmy wpływające pozytywnie na dobrostan społeczny, które mogą, ale nie muszą mieć przełożenia na cele biznesowe firmy i bezpośrednio wiązać się z jej działalnością biznesową. Przejaw CSR Grupy NEUCA stanowią m.in. działania Fundacji NEUCA dla Zdrowia. Jednak nie wszystkie działania CSR Grupy NEUCA są realizowane przez Fundację — społeczna odpowiedzialność NEUCA to więcej niż działania Fundacji.

Wyciąg ze strategii CSR NEUCA:

NEUCA jest liderem w zakresie wspierania edukacji farmaceutów, w tym studentów farmacji, w zakresie opieki farmaceutycznej. Konsekwentnie wzbogaca program kształcenia na uczelniach medycznych o praktyczną wiedzę i umiejętności przydatne w codziennej pracy z pacjentami.

 • program edukacyjny dla farmaceutów oparty na e-learningu (koncepcja i realizacja)
 • rozwój Programu Pomocy Pacjentom
 • rozwój programu edukacyjnego dla studentów farmacji – Akademia Młodego Farmaceuty
 • rozwój (ilościowy i jakościowy) współpracy z uczelniami medycznymi (wspólne inicjatywy)
 • wsparcie przedsięwzięć naukowych (kongresy, konferencje, seminaria) Młodej Farmacji

NEUCA buduje w społeczeństwie prozdrowotne postawy, pomaga chorym oraz wspiera niezależnych farmaceutów w realizacji ich misji społecznej – opiece i edukacji pacjentów.

 • promocja prozdrowotnych postaw w społeczeństwie (zwłaszcza w społ. lok.) poprzez różnego typu inicjatywy, np. marsz „NEUCA dla zdrowia”, Pudełko Życia, wolontariat pracowniczy, wsparcie projektów, których celem jest szeroko pojęta ochrona zdrowia, wydarzenia i publikacje Programu Pomocy Pacjentom
 • opracowanie dokumentu – Polityki zaangażowania społecznego, który będzie określał zasady współpracy z partnerami społecznymi w powyższym zakresie

NEUCA prowadzi dialog z interesariuszami i współpracuje z nimi na rzecz pozytywnych zmian społecznych i zmian w branży farmaceutycznej.

 • cykliczna realizacja panelu interesariuszy (co 2 lata)
 • cykliczna publikacja raportu społecznego (co 2 lata)
 • dialog z klientami: aktywność rzeczników klienta, współpraca z organizacjami branżowymi

NEUCA jest odpowiedzialnym i przyjaznym miejscem pracy.

 • budowa kultury organizacji w oparciu o wysokie standardy etyczne (szkolenia dla zespołu etyki, wykorzystanie narzędzi kom. wewn. do popularyzacji zagadnień z zakresu etyki)
 • wykorzystanie narzędzi kom. wewn. oraz Raportu Społecznego do komunikacji założeń strategii CSR oraz jej realizacji (podejmowanych działań)
 • realizacja działań na rzecz zdrowia pracowników (badania profilaktyczne, inicjatywy sportowe)

NEUCA monitoruje swoje wpływy na środowisko naturalne i skutecznie nimi zarządza.

 • monitorowanie i raportowanie poziomu zużycia zasobów (wody, energii, paliwa)
 • monitorowanie i raportowanie efektywności gospodarki odpadami

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.