Należymy do

"Odpowiedzialność za jutro jest w naszych rękach. Żyjąc dobrze dziś, zapewniamy sobie dobre jutro"
Eknath Easwaran

Rozwój

Projektując działania rozwojowe, opieramy się na modelu 70-20-10, który obrazuje proporcje występowania różnych elementów nauki. Zgodnie z jego założeniem 70% tego, co wiemy, uczymy się poprzez własne doświadczenia i wyzwania w pracy, kolejne 20% czerpiemy wymieniając poglądy z innymi osobami i kontaktując się z ekspertami, a 10% wiedzy czerpiemy ze szkoleń oraz innych form edukacji formalnej.

Nasze motto: Twój potencjał – nasze możliwości, oddaje w ręce pracowników odpowiedzialność za rozwój w strukturach firmy. Spośród puli dostępnych programów i aktywności mogą oni wybrać i dopasować do swoich potrzeb te, które pozwolą im najlepiej rozwijać kompetencje.

Działania szkoleniowo-rozwojowe oparte są na założeniach Strategii Personalnej NEUCA. Inne dokumenty regulujące poszczególne zagadnienia związane z zarządzaniem polityką szkoleniową w firmie to: Procedura obsługi szkoleń w Grupie NEUCA, Procedura dofinansowania działań rozwojowych w Grupie NEUCA, Procedura zakupu szkoleń (Polityka Zakupowa), a także regulaminy poszczególnych programów rozwojowych.

Tabela 8. Średnia liczba godzin szkoleniowych pracowników w Grupie NEUCA w 2014 roku.

Kategoria pracownicza Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika
Ogółem 10,19
Kobiety 8,4
Mężczyźni 13,63
Najwyższa kadra zarządzająca 5,33
Dyrektorzy 32,72
Kierownicy 30,51
Pracownicy operacyjni 2
Pracownicy biurowi 12,73

Programy rozwojowe

Dla osób o wysokim potencjale chcemy tworzyć szczególne możliwości rozwoju, aby jak najlepiej wykorzystać ich talenty. Wszystkie działania ukierunkowane są na rozwój kompetencji, zdobycie lub poszerzenie wiedzy oraz zdobywanie niezbędnych do wykonywania obowiązków uprawnień i certyfikatów.

  • HIPOkamp — program rozwoju talentów
  • Obudź swoje możliwości — testy kompetencyjne
  • Wiedzieć Więcej — cykl otwartych wykładów
  • DNA Angażującego Lidera — warsztaty dla menedżerów NEUCA
  • Akademia Menedżera — szkolenia dla osób na stanowiskach kierowniczych

Patryk Link, kierownik Działu Szkoleń i Rozwoju Personelu:
„Zarówno 2013, jak i 2014 rok w NEUCA był bardzo intensywny jeśli chodzi o działania rozwojowe. W 2013 roku uruchomiliśmy program rozwoju talentów — pracowników najlepszych i nieprzeciętnych. Rekrutacja do niego cieszyła się w organizacji dużym zainteresowaniem. Podobnie było również w tym roku. Zakończyliśmy również pierwszą edycję Akademii Menedżera, w której brało udział 67 liderów szkolących się, pracujących coachingowo i wizytujących poszczególne obszary firmy. Na szerszą skalę zaimplementowaliśmy również w organizacji model pracy coachingowej — 18 absolwentów Akademii Coachingu NEUCA świadczy usługi na rzecz klientów wewnętrznych. Kluczowe jest to, że są to osoby zarówno z biznesu, jak i z HR. Ta metoda rozwojowa zyskuje coraz większą rzeszę zwolenników, którzy dostrzegają jej efektywność. Wspieraliśmy rozwój angażujących liderów — zrealizowaliśmy badanie 360 dla bardzo dużej i zróżnicowanej grupy respondentów, przeprowadziliśmy warsztaty liderskie, na których przez 29 dni pracowało 358 managerów — od managerów niższego i średniego szczebla po Zarząd. Dodatkowo pracowaliśmy nad usprawnieniem procesu adaptacji oraz realizowaliśmy bieżące potrzeby szkoleniowo-rozwojowe.”

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.