Należymy do

"Odpowiedzialność za jutro jest w naszych rękach. Żyjąc dobrze dziś, zapewniamy sobie dobre jutro"
Eknath Easwaran

Praktyki

Marsz NEUCA dla zdrowia

„NEUCA dla zdrowia” to charytatywny marsz nordic walking, który w 2014 roku już po raz trzeci odbył się w Toruniu. Organizatorem marszu jest Fundacja NEUCA dla Zdrowia.

Pracownicy NEUCA również angażują się w tę aktywną zbiórkę pieniędzy dla potrzebujących. W trakcie wakacyjnego programu NEUCAaktywni_zdrowie przeliczali swoje aktywności. Dzięki ich konsekwencji i silnej woli udało się zebrać 80 tys. zł.

Pieniądze „wychodzone” w marszu przeznaczyliśmy na wsparcie powstania w Toruniu Banku komórek macierzystych. Dzięki trzem edycjom dobroczynnego marszu „NEUCA dla zdrowia” wsparła finansowo jednostkę kwotą ponad 350 tys. zł.

dr Małgorzata Całbecka, prezes Fundacji na Rzecz Hematologii, ordynator Oddziału Hematologii Miejskiego Szpitala Specjalistycznego w Toruniu:
„Za pieniądze otrzymane z akcji NEUCA dla zdrowia kupiliśmy specjalistyczną zamrażarkę niskotemperaturową. W zamrażarce przechowywać będziemy w stanie głębokiego zamrożenia krwiotwórcze komórki macierzyste pobrane od pacjenta w stadium remisji choroby, po to, by po odpowiednim przygotowaniu pacjenta ponownie mu je przetoczyć. Taki autoprzeszczep zapobiega wznowieniu choroby w przyszłości. Obecnie jesteśmy na etapie zakupu cytometru za pieniądze otrzymane rok temu. Cytometr jest diagnostyczną aparaturą medyczną, która służyć nam będzie do oceny antygenów na powierzchni krwiotwórczych komórek macierzystych wykorzystywanych w przeszczepieniu, a również do oceny antygenów nowotworowych na powierzchni komórek białaczkowych, szpiczakowych oraz chłoniakowych.”

Fundacja NEUCA dla zdrowia

To największy program Fundacji o zasięgu ogólnopolskim. Ma charakter ciągły, w jego ramach publikujemy bezpłatne poradniki, które następnie za pośrednictwem aptek trafiają do pacjentów. Rok 2014 zaowocował ośmioma odsłonami Programu. Do pacjentów trafiło 700 tysięcy bezpłatnych poradników (Jak żyć z problemami układu ruchu, Jak żyć z cukrzycą i otyłością?, Jak pokonać raka, Jak żyć z alergią, Jak pokonać problemy skóry, Jak żyć z chorobami XXI w., Jak żyć z chorobami układu sercowo-naczyniowego). Aktywnie wspieramy edukację pacjentów w ramach Toruńskiej Szkoły Cukrzycy.

Wsparcie charytatywne

Nasze dotychczasowe działania pomocowe oparte były na zasadach przyjętej Polityki Społecznej i Sponsoringowej, która określa zasady udzielania przez NEUCA (a od połowy 2013 roku – przez Fundację NEUCA dla Zdrowia) różnych form wsparcia. O pomoc (finansową bądź rzeczową) ze strony Fundacji mogą ubiegać się, zgodnie z przyjętą Polityką, instytucje, organizacje, a także ich podopieczni. Wspieramy m.in. prośby o dofinansowanie kosztów terapii, rehabilitacji, turnusów leczniczych, a także inicjatyw prozdrowotnych.

W 2014 z pomocy skorzystało 12 instytucji oraz 23 dzieci – podopiecznych różnych fundacji.

Wolontariat Pracowniczy

Innym rodzajem wsparcia ze strony Fundacji oraz jej wolontariuszy – pracowników NEUCA – jest program wolontariatu pracowniczego NEUCAaktywni_wolontariat. Co roku kilkanaście grup wolontariuszy wybiera instytucję bądź konkretną osobę potrzebującą pomocy, a następnie (przy wsparciu finansowym NEUCA) nieodpłatnie realizuje autorski projekt pomocowy.

W 2014 roku do działania przystąpiło 8 grup wolontariuszy NEUCA. Wśród zrealizowanych projektów znaleźć można rozmaite przedsięwzięcia. 70 osób wzięło udział w pracach remontowych w stadninie w Baranówku, w której odbywają się zajęcia hipoterapii dla niepełnosprawnych dzieci, prowadzonej przez Fundację Istnienia Pana Smolenia. Dwie kolejne grupy zorganizowały cykl zabaw i animacji dla pacjentów kilku oddziałów szpitalnych w Bydgoszczy i Poznaniu. Wysłannicy programu NEUCA_aktywni dotarli również do Ośrodka dla Uchodźców w Grupie k. Grudziądza, gdzie dla jego mieszkańców zorganizowali warsztaty na temat zdrowego odżywiania.

Jacek Kruszczyński, wolontariusz NEUCA:
„Miło jest, gdy swoim działaniem można spowodować, że na twarzach dzieci pojawia się uśmiech. To dodatkowo motywuje do kolejnych działań tego typu. Miejmy nadzieję, że nie była to ostatnia akcja, jak widać zapotrzebowanie jest naprawdę duże.”

Praktyczne studia z NEUCA

W ostatnich latach uczelnie kładą coraz większy nacisk na dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb rynku pracy. Naturalną konsekwencją tego trendu jest rozwój współpracy wielu uczelni z biznesem. W NEUCA wiemy o tym, jak wiele korzyści generuje ona dla obu stron. W partnerstwie z wybranymi uniwersytetami stwarzamy studentom możliwość uzupełnienia wiedzy o praktyczne zagadnienia branżowe i biznesowe. Wierzymy, że w ten sposób ułatwiamy im pierwsze kroki na rynku pracy.

Młodzi Farmaceuci na start

Konsekwentnie rozwijamy współpracę z władzami i studentami wydziałów farmaceutycznych.

W 2014 roku wsparliśmy nie tylko Ogólnopolski Kongres Młodej Farmacji, który odbył się w Krakowie, ale i VII edycję Konkursu Opieki Farmaceutycznej organizowanego przez łódzką sekcję Młodej Farmacji. We wrześniu ruszyła zaś kolejna edycja Akademii Młodego Farmaceuty. Do dotychczasowych trzech lokalizacji, w których kontynuujemy Akademię, dołączyły kolejne – Białystok i Lublin. Tam zaproponowaliśmy sprawdzoną już formułę spotkań, które spotkały się z dużym zainteresowaniem studentów.

mgr Piotr Merks, Warszawski Uniwersytet Medyczny, OPFARM Consulting Ltd.:
„NEUCA wspiera młodych farmaceutów w organizacji innowacyjnych spotkań i zajęć, na których mają okazję do spotkania z doświadczonymi praktykami. Kongresy Młodej Farmacji czy kolejne odsłony Akademii Młodego Farmaceuty pokazują nowe możliwości młodym ludziom, którzy już niedługo, jako absolwenci, będą szukać pracy na rynku aptecznym. Te prostudenckie inicjatywy, wykorzystujące potencjał studentów, podobnie jak zajęcia w naszej aptece szkoleniowej, powstałej również przy wsparciu NEUCA, na pewno w przyszłości zaprocentują wzmocnieniem profesjonalnego wizerunku farmaceuty w Polsce.”

Marta Dorocińska, studentka farmacji, przewodnicząca Młodej Farmacji Warszawa:
„Ten cykl spotkań dostarczył młodym farmaceutom tego, czego im bardzo brakuje – praktycznych informacji. Z różnych perspektyw – doświadczonych farmaceutów, lekarzy, menedżerów — przybliżono nam funkcjonowanie apteki zarówno jako firmy, jak i miejsca, w którym przede wszystkim dba się o zdrowie pacjentów. Każdy z uczestników poszerzył spojrzenie na swój przyszły zawód.”

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.