Należymy do

"Odpowiedzialność za jutro jest w naszych rękach. Żyjąc dobrze dziś, zapewniamy sobie dobre jutro"
Eknath Easwaran

NEUCA w liczbach

Tabela 3. Liczba pracowników zatrudnionych łącznie w całej Grupie NEUCA na umowę o pracę w podziale na płeć w 2014 roku (stan na 31.12.2014 r.)

Wskaźnik Łącznie Liczba kobiet Liczba mężczyzn
Liczba pracowników 3915 2656 1259

Tabela 4. Liczba pracowników zatrudnionych łącznie w całej Grupie NEUCA na umowę o pracę w podziale na kategorie pracownicze i płeć (stan na 31.12.2014 r.).

Kategoria pracownicza Liczba kobiet Liczba mężczyzn
Zarząd 0 3
Dyrektorzy 7 20
Kierownicy 114 99
Pracownicy operacyjni 1015 571
Pracownicy biurowi 1479 563

Tabela 5. Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne w 2014 roku w Grupie NEUCA (stan na 31.12.2014 r.)

Rodzaj umowy Liczba zatrudnionych pracowników
Umowa o pracę 3915
Umowa cywilnoprawna 223

Tabela 6. Liczba odejść pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i wskaźnik odejść w podziale na płeć w 2014 roku.

Wskaźnik Łącznie Liczba kobiet Liczba mężczyzn
Liczba odejść 353 185 168
Wskaźnik odejść 9% 7% 13%

Tabela 7. Liczba nowych pracowników przyjętych do pracy na umowę o pracę w 2014 roku w Grupie NEUCA, w podziale na kategorie wiekowe i płeć.

Kategoria Liczba pracowników
Łącznie 706
Kobiety 437
Mężczyźni 269
Osoby do 29. roku życia 319
Osoby m. 30. a 50. rokiem życia 295
Osoby pow. 50. roku życia 92

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.