Należymy do

"Odpowiedzialność za jutro jest w naszych rękach. Żyjąc dobrze dziś, zapewniamy sobie dobre jutro"
Eknath Easwaran

Kodeks postępowania

Sposób, w jaki prowadzimy naszą działalność, jest dla nas równie ważny, jak efekty biznesowe, które osiągamy. Dlatego łączymy efektywność biznesową z troską o przestrzeganie zasad etycznych, promując postępowanie oraz zachowania, do których dążymy w codziennej aktywności zawodowej.

W Kodeksie poruszamy podstawowe zagadnienia dotykające etyki, związane z najważniejszymi obszarami działalności naszej firmy. Uwzględniamy w nim oczekiwania względem firmy, pracowników, całego otoczenia biznesowego oraz środowiska społecznego i naturalnego.

Dokument formułuje i upowszechnia najlepsze praktyki promowane w organizacji i winien być traktowany jako przewodnik oraz stanowić podparcie w rozwiązywaniu dylematów etycznych. Pełni również funkcję kontrolną.

Kodeks Postępowania Grupy NEUCA to przede wszystkim zobowiązanie nas wszystkich do funkcjonowania w oparciu o najwyższe standardy i zasady ogólnie przyjętej moralności. Do znajomości i przestrzegania zasad ujętych w Kodeksie jesteśmy zobligowani wszyscy, bez wyjątku.

Kodeks postępowania

Pobierz Kodeks Postępowania Grupy NEUCA

Czytaj więcej

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.