Należymy do

"Odpowiedzialność za jutro jest w naszych rękach. Żyjąc dobrze dziś, zapewniamy sobie dobre jutro"
Eknath Easwaran

Gospodarka odpadami

NEUCA w toku prowadzonej działalności wytwarza różne rodzaje odpadów, m.in. opakowania z papieru, tektury oraz tworzyw sztucznych, tonery drukarskie, zużyte urządzenia (drukarki, monitory), a także leki. Gospodarka odpadami prowadzona jest w oparciu o stosowne decyzje z zakresu wytwarzania i zbierania odpadów. Wytworzone odpady podlegają selektywnej segregacji i przekazywane są do odzysku bądź unieszkodliwiania firmom posiadającym odpowiednie decyzje i pozwolenia. Odpady podlegają ewidencji, na podstawie której po zakończeniu każdego roku sporządzane jest sprawozdanie o wytworzonych odpadach.

Tabela 9. Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu i metody postępowania z odpadem.

Rodzaj odpadów Całkowita waga (w Megagramach)
Odpady niebezpieczne 1989
Odpady inne niż niebezpieczne 1 529 832

Leki po terminie przydatności

Podlegają one obowiązkowej utylizacji. Jeśli takie znajdują się w naszej hurtowni, trafiają do firmy specjalizującej się w utylizacji produktów leczniczych (posiadającej odpowiednie uprawnienia), z którą mamy podpisaną umowę na świadczenie tego rodzaju usług. Ona w naszym imieniu realizuje ten obowiązek, a my mamy pewność, że dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii produkty te nie będą szkodliwe dla środowiska. Nasza polityka magazynowa zmierza do wyeliminowania takich sytuacji. Staramy się optymalnie planować zakupy i rotację produktów, dzięki czemu takie sytuacje ograniczamy do minimum, co chroni nas przed koniecznością utylizacji przeterminowanych produktów.

Wychodzimy również naprzeciw naszym klientom – niezależnym aptekom w całej Polsce. Na nich również spoczywa obowiązek utylizacji przeterminowanych produktów. Dlatego dwa razy do roku realizujemy w aptekach zbiórkę przeterminowanych leków, które następnie przekazujemy do utylizacji.

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.