Należymy do

"Odpowiedzialność za jutro jest w naszych rękach. Żyjąc dobrze dziś, zapewniamy sobie dobre jutro"
Eknath Easwaran

Wartości

Szacunek, uczciwość i satysfakcja klienta to wartości, które towarzyszą nam od lat — na nich opieramy nasze relacje biznesowe i budujemy długofalowy sukces firmy. Stanowią one filar opublikowanego w 2013 roku Kodeksu Postępowania Grupy NEUCA. To ogólnodostępny dokument, który definiuje normy i zasady, jakimi pracownicy kierują się w codziennych relacjach służbowych i podejmowanych działaniach — zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy.

Nad praktyczną realizacją zapisanych w nim zasad czuwa Rzecznik ds. Etyki. Jego obowiązkiem jest weryfikacja i reagowanie na zgłaszane przez pracowników (mailowo bądź za pośrednictwem anonimowej infolinii) przypadki naruszania zapisów Kodeksu. W działaniach o charakterze edukacyjnym Rzecznika wspiera Rada ds. Etyki, która dba m.in. o zwiększanie świadomości standardów etycznych wśród pracowników. Wykorzystuje do tego celu m.in. intranet oraz firmowe czasopismo, na łamach którego regularnie pojawiają się teksty związane z zasadami etycznymi oraz konkursy angażujące pracowników.

Uczciwość

Postępujemy sumiennie i odpowiedzialnie, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi (współżycia społecznego). Nasze działanie opiera się na regułach odpowiedzialnego biznesu – zarówno wobec współpracowników, jak i na zewnątrz Grupy.

Szacunek

Uznajemy odrębność oraz indywidualność każdego współpracownika i klienta. W swoim postępowaniu uwzględniamy wyjątkowość każdej osoby i nie naruszamy niczyjej godności. Poprzez szacunek u innych budujemy swój autorytet i wartość.

Satysfakcja klienta

Działamy w sposób jak najbardziej zadowalający Klienta, poprzez aktywne rozpoznawanie i zaspokajanie jego potrzeb, pielęgnowanie dobrych relacji oraz ustawiczne wspieranie jego działalności.

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.